ਮੁੱਲ

ਇੱਕ ਸੰਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਵੇ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ

ਇੱਕ ਸੰਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਵੇ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਦੀਵੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ. ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ. ਵਿਚਗੁਆਈਆਨਫੈਨਟਿਲ.ਕਾੱਮ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਿਆਂ, ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਇਕ ਬਾਲਗ ਦੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੰਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਵੇ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ, 'ਤੇ-ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ.


ਵੀਡੀਓ: 97% ਲਕ ਨਹ ਜਣਦ ਅਨਰ ਖਣ ਦ ਸਹ ਤਰਕ ਅਨਰ ਖਣ ਤ ਬਅਦ ਇਹ ਹਇਆ ਜਸਨ ਸਣਕ ਤਸ ਵ ਚਕ ਜਉਗ (ਅਕਤੂਬਰ 2022).