ਮੁੱਲ

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਗਾਣਾ

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਗਾਣਾ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਗੁਏਨਫੈਨਟਿਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੀ ਚੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀ ਰਾਇਸ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਏ ਸ਼ਿਕਾਰਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ areੰਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਉੱਚੇ ਹੋ, ਡੇਅਰੀ- ਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਫੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਉੱਚੇ ਹੋ, ਡੇਅਰੀ- ਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਉੱਚੇ ਹੋ, ਡੇਅਰੀ- ਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਫੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਉੱਚੇ ਹੋ, ਡੇਅਰੀ- ਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਅਸੀਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਗ ਜਿਹਾ ਨੱਚੋਗੇ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਉੱਚੇ ਹੋ, ਡੇਅਰੀ- ਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਅਸੀਂ ਜੀਰਾਫ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਗੇ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਗਾਣਾ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ.


ਵੀਡੀਓ: ਆਹ ਬਟ ਲਗ ਰਹ ਮਸ ਵਲ (ਅਕਤੂਬਰ 2022).