ਮੁੱਲ

ਰੈਗਿੰਗ ਬੀਅਰ ਕਰਾਓਕੇ. ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ


ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਾਓਕ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ. ਨਰਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਓ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੈਗਿਡ ਬੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਗੁਆਈਆਨਫੈਨਟਿਲ.ਕਾੱਮ,ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਾਓਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ.

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਹਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇਣਗੇ.

ਏਲ ਓਸੋ ਰੈਪੋਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਗਾਣੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਗਿੰਗ ਬੀਅਰ ਕਰਾਓਕੇ. ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ.