ਸ਼੍ਰੇਣੀ Asperger

ਐਸਪਰਗਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ 14 ਖੇਡਾਂ
Asperger

ਐਸਪਰਗਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ 14 ਖੇਡਾਂ

ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, disordersਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਰੋਗਾਂ (ਏਐਸਡੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ autਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਐਸਪਰਜਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਪਰਗਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

Asperger

ਐਸਪਰਗਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ 14 ਖੇਡਾਂ

ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, disordersਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਰੋਗਾਂ (ਏਐਸਡੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ autਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਐਸਪਰਜਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਪਰਗਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Asperger

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਐਸਪਰਗਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਓਵਰਸਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਰੂਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਐਸਪਰਗਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸਪਰਗਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ