ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਲਾਦ

ਕਪਰੇਸ ਸਲਾਦ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ
ਸਲਾਦ

ਕਪਰੇਸ ਸਲਾਦ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ

ਪਾਸਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਤਾਲਵੀ ਪਕਵਾਨ ਕੈਪੀਰੀ ਸਲਾਦ ਹੈ. ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸੰਜੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਟਾਰਟਰ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਮਾਟਰ, ਮੋਜ਼ੇਰੇਲਾ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓਗੇ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਲਾਦ

ਕਪਰੇਸ ਸਲਾਦ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ

ਪਾਸਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਤਾਲਵੀ ਪਕਵਾਨ ਕੈਪੀਰੀ ਸਲਾਦ ਹੈ. ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸੰਜੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਟਾਰਟਰ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਮਾਟਰ, ਮੋਜ਼ੇਰੇਲਾ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓਗੇ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ