ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੀਭ ਭੰਬਲਭੂਸੇ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਭ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੋ
ਜੀਭ ਭੰਬਲਭੂਸੇ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਭ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੋ

ਡੈਡਜ਼, ਮਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਚਾਚੇ ਲਈ ... ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੜਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੀਭ ਦੇ ਮਰੋੜ ਹਨ. ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੀਭ ਟਵਿੱਟਰ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ improveੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜੀਭ ਭੰਬਲਭੂਸੇ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਭ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੋ

ਡੈਡਜ਼, ਮਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਚਾਚੇ ਲਈ ... ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੜਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੀਭ ਦੇ ਮਰੋੜ ਹਨ. ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੀਭ ਟਵਿੱਟਰ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ improveੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ